For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر عباس اسلامی حقیقت خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان - اتاق شماره 363 تلفن : 3913853 فکس : 3912700 وب سایت : دکتر عباس اسلامی حقیقت
  • استادیار دانشکده مهندسی عمران
زمینه های تحقیقاتی :
  • •آناليز اندرکنش خاک و سازه با درنظرگرفتن پارامترهای مکانیکی خاک
  • •پخش امواج لرزه‌ای در اثر توپوگرافی سطحی
  • •بررسی رفتار خاکها در حين زلزله و پتانسيل روانگرايي آنها
  • •استفاده از آناليز حدی در تعيين ظرفيت باربري پی

ارتقاء امنیت وب با وف بومی